--:--
--°C
ресми интернет-ресурс

ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУ, ҚОРШАҒАН ОРТА ЖӘНЕ СУ РЕСУРСТАРЫ БАСҚАРМАСЫ

Су жіберу 2017

Сіздің 2017 жылғы 10 мамырдағы "Су шаруашылығы мамандарымен бірігіп, 2017 жылғытабиғатты қорғау су жіберу нәтижесі бойынша қызметтік хатты рәсімдеу" тапсырмаңызды орындауда, келесіні хабарлаймыз.

         Ағымды жылдың 10 сәуірінде, су жіберу жөніндегі Ведомствоаралық комиссияның отырысы өтті, онда су жіберу кестесі қабылданды.

         Оған сәйкес,  су жіберудің негізгі ядросының ұзақтылығы 24 тәулікті құрайды (14 сәуірден 7 мамырға дейін), су ағызудың жалпы көлемі 7,92 кубокилометр, ең максималды төгінділер ұзақтығы 3500 м3/с 9 күн, оның ішінде:

         - 10 - 13 сәуір аралығы  дайындық кезеңі-4 тәулік;

         - 14 сәуірден 7 мамырға дейін , су жіберудің негізгі ядросы-24 тәулік;

         - 08 - 14 мамыр аралығы соңғы кезең-7 тәулік.

2017 жылғы табиғатты қорғау мақсатындағы су жіберу 10 сәуірден 14 мамыр аралығында ұзақтығы 35 күндік су босату жүргізілді.

Осылайша, жалпы көлемі 7,63 км3 құрайтын табиғатты қорғау мақсатындағы су жіберілді, оның ішінде:

- бірінші дайындық кеңінде 10 - 13 сәуір аралығында - 0,48 км3;

- негізгі ядроға 14 сәуір – 7 мамыры күндері – 6,11 км3;

- соңғы фазасында 8 - 14 мамырда – 1,04 км3  су жайылды.

7 тәулік бойы өткізілген су жайылымының максималды көлемі 3500 м3/с (27 сәуірден 3 мамырға дейін). Өзен алқабының су басу ауданы 282,8 га немесе 90,7%.

Ағымдағы жылдың қолайлы температуралық тәртібі, көктемгі ұзақ су тасқыны балықтардың уылдырық шашуына және жайылма ландшафтарының флора мен фаунасының биоалуандылығының сақталуына тиімді жағдай жасады.

Табиғат қорғау мақсатындағы су жайылтуға мердігер ұйым 14 гидрологиялық посты бойынша «ЛандшафтДизайнПавлодар» ЖШС мониторинг жүргізді.

10 апреля т.г. на заседании Межведомственной попусковой комиссии былпринят график проведения попуска, согласно которому общий запланированный объем сброса воды 7,92 кубокилометра, с продолжительностью максимальных сбросов 3500 м3/с 9 дней, в т.ч:

- с 10 по 13 апреля подготовительный период – 4 суток;

- с 14 апреля по 7 мая основное ядро попуска – 24 суток;

- с 08 по 14 мая завершающий период – 7 суток.

Таким образом, природоохранный попуск 2017 года проходил в период с 10 апреля по 14 мая, продолжительностью 35 суток.

Фактически общий объем попуска составил 7,63 км3, в том числе:

- подготовительная фаза с 10 по 13 апреля т.г. - 0,48 км3;

- основное ядро с 14 апреля по 7 мая т.г., - 6,11 км3;

- завершающий период с 8 по 14 мая - 1,04 км3.

Максимальный расходы 3500 м3/с длились 7 суток (с 27.04-03.05 апреля 2017 г.). В результате затоплено 90,7 % пойменных массивов или 282,8 тыс. га. (377,1 тыс.га общая площадь поймы)

Благоприятный температурный режим, длительные сроки весеннего половодья в текущем году обеспечил оптимальные условия для нереста рыб и сохранения биоразнообразия флоры и фауны пойменных ландшафтов.

Мониторинг природоохранного попуска осуществлялся подрядной организацией ТОО «ЛандшафтДизайнПавлодар» по 14-ти гидропостам

        

 

Сондай-ақ оқыңыз

Версия для слабовидящих